Tanka fett och B-vitaminer för hjärnhälsan.

Jul 04, 2024

 

Jag brinner som alla vet för ren naturlig mat och grottar sällan ner mig i specifika vitaminer mm. Eftersom det i min egen släkt bakåt i leden finns flera fall av alzheimer har ändå just detta med hjärnhälsan intresserat mig ju äldre jag blivit. I ett av numren av Hälsa & Funktionsmedicin (nr 1 2023 av Annie Pettersson) fanns Hjärnhälsa som tema och här har jag sammanfattat artikeln till mina följare.

Hjärnhälsan - forskningen går framåt
Vår hjärna består till ca 60% fett och väger ungefär 1,5 kilo. I övriga kroppen fungerar fettet som lagringsplats t ex rumpa, mage och lår men i hjärnan fungerar fettet som en av de viktigaste och mest grundläggande komponenterna. Olika näringsämnen från kosten påverkar vår hjärnhälsa och forskning pågår kontinuerligt och redan nu ser man tydliga kopplingar.

De vanligaste sjukdomarna som kopplas till hjärnan är idag alzheimer, parkinson, MS och depression.
Har man en pågående inflammation i kroppen så driver detta på processer som kan leda till dessa tillstånd. I hjärnan finns blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan från skadliga ämnen. Här ser man i studier att olivolja kan minska inflammation och stärka blod-hjärnbarriären.

Varför just olivolja?
Olivolja består av enkelomättade fetter som är hälsosamma för oss plus även polyfenoler som man ser skyddar mot inflammation. Man har t o m sett att personer med nedsatt kognition fick förbättrad hjärnfunktion och ev även minskad depression vid intag av extra jungfruolivolja. Även våra cellmembran byggs upp av fett. Friska membran håller tätt och är rörligt och det är de enkelomättade fettsyrorna som behövs för exakt detta.
Välj alltid garanterad äkta olivolja. Det finns mycket fusk på marknaden idag. Undvik att värma eller hetta upp olivoljan. I sitt naturella tillstånd behåller den sina goda egenskaper bäst.

Omega-3 kompletterar olivoljans enkelomättade fett
Omega-3 är ett fleromättad fett och består av bl a EPA och DHA. Precis som olivoljan så behövs omega-3 för att hålla cellmembranen i god kondition så dom inte stelnar. Det finns t o m djurstudier som visar att DHA, en av omega-3 fettsyrorna, kan bidra till nybildning av membranen på nervcellerna. Låga halter av DHA är kopplat till alzheimer, depression och schizofreni.
EPA boostar signaleringen mellan nervcellerna tillsammans med dopamin och serotonin och reglerar också inflammation i hjärnan.

Både EPA och DHA hittar man i fet fisk som t ex vild lax, sill, strömming och makrill samt även i gräsbetat kött. Den tredje omega-3 fettsyran ALA hittar man i vegetabilier som t ex nötter och frön. Ett bra exempel är linfröolja. ALA har antiinflammatorisk verkan på hjärnhälsan. Däremot behöver ALA omvandlas till EPA och därefter till DHA och just denna process i flera steg gör att det blir låga nivåer vilket inte är tillräckligt för att täcka vårt behov av EPA och DHA.

Det finns studier som visar att det är bättre att äta hel fisk än att ta tillskott då upptaget i tarmen blir bättre när hela fettsyreprofilen som finns i den hela fisken, intas.

Samspelet mellan omega-3 och B-vitaminer
Dessa två spelar båda stor roll för hjärnhälsan. B-vitaminerna är sju stycken och flera är avgörande för nervsystemet, hjärnan och den mentala hälsan. Hos personer med demenssjukdom ser man generellt låga halter av B-vitaminer. Det avslöjas t ex genom höjt homocysteinvärde som är en markör för inflammation och det råder då brist på B 12, B9 oc B6. 

I flera forskargrupper har man kombinerat B-vitamintillskott med omega-3 för att se hur demenssymptomen  påverkas. När man enbart gett den ena av dessa ser man ingen effekt men när båda ges uppstår synergieffekter d v s de förstärker varandra. Slutsatsen är att det är viktigt att båda näringsämnena finns i optimala mängder för bästa resultat. Man har t o m lyckats bromsa kognitiva färsämringar och ibland även minska symptomen. I en studie jämförde man patienter som fick denna kombinationsbehandling med dom som fick placebo. Dom som fick B-vitaminer och omega-3 hade 73% mindre förtvining av hjärnan än dom som fick placebo. En lovande behandling alltså, specifikt för att bromsa sjukdomsförloppet vid alzheimer.

Min egen kommentar:
När det gäller fet fisk så kan jag varmt rekommendera makrill som finns i frysdisken. Bra pris och väldigt god att steka i lite ghee. Komplettera med lite nötter och olivolja varje dag så har du täckt in både omega-3 och b-vitaminerna. MEN om du redan har inflammationssymptom i kroppen behöver du tillskott för att snabbare återställa balansen. Då rekommenderar jag att du först tar reda på hur dina nivåer av vitaminer- och mineraler ser ut. 

HÄR kan du boka en Hälsokonsultation med mig så kan jag hjälpa dig att tyda provsvaren och rekommendera rätt dos av tillskotten också. Har du frågor kring provtagning mejla till [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.