Är kronisk stress vår största riskfaktor?

Jul 05, 2024

Ja, så låter rubriken i en artikel skriven av Martina Johansson, civilingenjör med inriktning på bioteknik och som skrivit åtskilliga artiklar och böcker inom, medicinsk teknik, cellbiologi, biokemi och neurokemi.

För mig är det absolut ingen överraskning. Jag svarar JA på den frågan. Jag har en egen utbrändhet i mitt bagage och när jag ser tecknen hos mina klienter och kursdeltagare,  brukar jag vara väldigt tydlig med att det är stressen som är den största utmaningen för just dom och det viktigaste att komma till rätta med parallellt med kosten. Självklart hjälper en bra kost att stabilisera många värden att bli bättre i kroppen vilket leder till mer lugn, mer energi och man börjar känna igen sitt gamla jag. MEN med fortsatt höga stressnivåer kommer man på lång sikt ändå inte nå hela vägen i läkningen.

Som Martina skriver: "Stress kan ge upphov till fysiska sjukdomar som autoimmunitet, cancer, hjärt- kärlsjukdomar eller demens. Kopplingen blir allt tydligare ju mer forskning som görs och ju mer bevisbördan växer."

Här nedan ytterligare några inspel från artikeln som enligt Martina Johansson är avgörande:

Kortisolresistens
Det man vet idag är att precis som kroppen kan bli insulinresistent vid dåliga matvanor t ex högt intag av skräpmat, socker, sötade drycker, processad mat mm, så kan även kroppen bli kortisolresistent.
Vad betyder det då? När vi stressar pumpar kroppen ut hormonet kortisol och när detta sker långvarigt kan receptorerna tröttas ut och slutar då reagera som dom ska. Signalsubstanser och hormoner reagerar på vårt mentala och emotionella mående och när nivåerna av dessa ämnen blir för höga vid frisättning så kan de bli toxiska. T ex blir dopamin (belöningshormonet) skadligt för våra nervceller i för höga mängder. Stresshormonet kortisol gör ännu större skada i för stora mängder.

Kvinnor är känsligare än män
Detta beror på att män har högre testosteronnivåer och färre kortisolreceptorer. De har även högre T3, vilket är ett av sköldkörtelhormonerna. Kroppen kan alltså härbärgera och ta bättre hand om stigande kortisolnivåer och ger inte samma allvarliga konsekvenser på den hormonella hälsan. Däremot blir män givetvis också utbrända men det tar längre tid och kan ofta starta med en depression innan utbrändheten slår till.

Är du en stress-junkie?
Stress kan vara något väldigt "bekant" och därför dras man till högpresterande yrken. Det är som att man är avtrubbad och man t o m känner en "trygghet" när man stressar. Här kan man se kopplingen mellan barndomstrauman och högre stresskänslighet. Autoimmunitet hänger nära samman med trauma och utbrändhet. De vanligaste organen som drabbas är sköldkörteln och reproduktionsorganen. Eller så får man ett kraftigt nedsatt immunförsvar med täta infektioner som följd och som ofta uppstår efter träning.

Tarmen och näringsupptaget
Vid stress är det sympatiska nervsystemet aktiverat och då produceras också mindre vätskor till matsmältningen. Det är när vårt parasympatiska nervsystem är aktiverat (lugn-och-ro) som matsmältningen får stöd och kan läka och fungera optimalt. Vanligast här är olika typer av dysbios i tarmen, IBS symptom, diaréer eller motsatsen, förstoppning. Tarmfloran försämras samtidigt med näringsupptaget. När kroppens olika organ inte får den näring som krävs uppstår sjukdomsymptom.

Sömnens betydelse
När vi går runt med ett stressat nervsystem har kroppen väldigt svårt att gå ner i djupsömn vilket leder till att hjärnan, som ska städa ut restprodukter, blir sämre på sitt jobb. Djupsömnen krävs nämligen för att hjärnan ska aktivera lymfsystemet som är "sophämtaren" i kroppen. 

Sopor som blir till sjukdom
Inflammation i hjärnan kan uppstå av för mycket "sopor" vilket ökar risken för depression som i sin tur ökar risken många gånger för demens.
Höga halter av stresshormoner p g a kortisolresistens kan leda till låggradig inflammation. Inflammerade blodkärl ger sämre reglering av blodtrycket då kärlen blir stelare och trängre. Här ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Även cancerrisken kan öka eftersom de allra flesta har specifika cancergener latent och vid hög stress kan dessa aktiveras  och öka produktionen av cancerceller.
Dessutom är det ju självklart att en stressad och inflammerad kropp har mycket sämre förutsättningar att skydda mot bakterier och virus.

Så här ser spiralen av stress och sjukdom ut. Inget av detta sker över en natt och just därför är det så angeläget att lyssna på signalerna i tid. Lyssna inte på den läkare som säger "du är i klimakteriet, då kan det vara så här" eller "det har med åldern att göra, bara gilla läget". Fler och fler symptom kommer med tiden som till slut kan bli kroniska.

MITT SLUTLIGA RÅD: Vänd skutan innan det gått för långt. Ta din hälsa på allvar och ge dig själv den största kärleksgåvan du kan göra i livet - en stark och frisk kropp.

Vill du ha hjälp och stöd på vägen i din kostomläggning, boka en konsultation med mig HÄR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.