Självtest

Inflammation i kroppen

Svara på varje fråga genom att välja den poäng som stämmer in på dina besvär. 

 

Testet tar ca 8-10 minuter att genomföra

Poängskala

0 = Aldrig eller nästan aldrig haft detta symtom

1 = Ibland, men inte så allvarligt

2 = Ibland, effekten är allvarlig

3 = Frekvent, men inte så allvarligt

4 = Frekvent, effekten är allvarlig

Detta test skall ej ses som ett vetenskapligt och beprövat test utan mer som en inventering av det aktuella hälsotillståndet och öppnar upp för möjligheten att implementera en antiinflammatorisk livsstil enligt Mickelsbackas.

Källa: "Inflammation – roten till sjukdom och vad du själv kan göra för att läka" av Martina Johansson & Ralf Sundberg